Računanje poštarine na osnovu težine

Program automatski izračunava poštarinu na osnovu zadate težine proizvoda kada ih mušterija ubaci u korpu. Ako kupac ima više proizvoda u korpi, program im sabira težinu i kalkuliše poštarinu.