Računanje poštarine na osnovu cene

Imate mogućnost određeivanja cene poštarine. Možete odrediti posle kog iznosa je poštarina besplatna ili pak posle kog iznosa važi druga cena poštarine.