Pravljenje računa

Opcija automatskog pravljenja računa vam daje mogućnost da kreirate PDF račun ili da ga direktno odštampate, na osnovu jedne porudžbine.