Postavljanje YouTube videa na proizvod

Na svaki proizvod možete da postavite link do YouTube videa i tada se svaki video može pokrenuti na Vašoj web stranici u okviru opisa proizvoda.