Plaćanje kod ličnog preuzimanja

Ukoliko već posedujete fizičku prodavnicu, korisnik može da izabere da robu pokupi i plati u njoj. Ova pogodnost omogućava da korisnik ne mora da plaća poštarinu ako se nalazi u blizini vaše prodavnice i daje mu priliku da koristi druge načine plaćanja koje je moguće obaviti samo lično u prodavnici (potrošački krediti, plaćanje na rate i sl).