Landing pages

Želite da ponudite Vašim potencijalnim kupcima sadržaje koji će ih zanimati i privući, ali se oni ne uklapaju u uobičajen sadržaj Vaše web prodavnice? Tu su nezavisne stranice - landing pages - čiji ćete sadržaj prilagoditi reklamama koje ste plasirali na Internetu, pre svega kako biste povećali kvalitet tih reklama, i kako biste posetioce bliže informisali o onome što u reklami nudite. Sa ovih "landing" stranica, posetioc dalje može redovno da se kreće kroz Vašu internet prodvnicu