Konverzija cena u više valuta

Na osnovu kursa koji vi odredite ili na osnovu kursa Narodne Banke Srbije vaše cene mogu biti izražene u više valuta.