Integracija socijalnih mreža (Facebook, Twitter, Pinterest)

Imperativ uspešnog savremenog Internet poslovanja je prisustvo na društvenim mrežama. Integracija Vašeg sajta sa  društvenim mrežama putem button-a (dugmića) kao što su Facebook LIKE i SHARE button, Tweet, Google + button i sl. doneće Vam veću popularnost i doprineti širenju Vašeg brenda na društvenim mrežama.