HTML module

HTML modul je za napredne korisnike koji vam omogućava da sa HTML tagovima prilagodite određene blokove sajta, da li će to biti neka obaveštenja, uputstva ili linkovi, na vama je.