Google Sitemap integracija

Google Sitemap integracija za automatsko slanje novih sadržaja Google-u kako bi ih indeksirao što brže. Ovim dobijate bolje rezultate pri pretrazi kada korisnik traži neki novi proizvod.