CMS sistem (blog, faq, novosti, galerija, uputsva)

CMS sistem odnosno Content Managment System vam daje mogućnosti: 

  • da pišete blog
  • da pišete tekstove za često postavljana pitanja
  • mogućnost kreiranja galerija slika
  • mogućnost kreiranja uputstava ili drugog sadržaja